Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1314 · Visa register
Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1998-09-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:1001
Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:1001). Övergångsbestämmelser 2003:1001 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.