Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1443 · Visa register
Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1998-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1259
Ikraft: 1999-01-01
En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige. Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259