Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1443 · Visa register
Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1998-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1259
Ikraft: 1999-01-01
En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige. Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259