Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1404 · Visa register
Lag (1998:1404) om valutapolitik
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1998-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:843
Ikraft: 1999-01-01
1 § Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Lag (2003:843). 2 § Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för att fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor (växelkurssystem). 3 § Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta beslut om växelkurssystem. En sådan hemställan skall regeringen behandla skyndsamt. 4 § Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem samråda med Riksbanken.