Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:223 · Visa register
Lag (1997:223) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Departement: Inrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-05-22
Ikraft: 1997-07-01
Tidsbegränsad: 1999-01-01
Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse skall val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län förrättas av fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting samt Göteborgs kommun med den fördelning mellan dem som regeringen bestämmer efter befolkningstalen. Valen skall avse en period av ett år, räknat från den 1 januari 1998.