Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:176 · Visa register
Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1997-04-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:68
Ikraft: 1997-06-01
1 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken en person som tillhör djurhälsopersonalen 1. dömts till fängelse för brott som begåtts under utövning av verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, 2. dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott, eller 3. dömts enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2009:1392). 2 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken någon 1. dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller 2. dömts för brott som avses i 10 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192). Förordning (2019:68).