Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:761 · Visa register
Förordning (1997:761) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1997-10-23
Ikraft: 1998-01-01
Regeringen fastställer enligt 37 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skatten för skattepliktiga alkoholvaror till följande belopp för år 1998. Skatt enligt 2 § lagen om alkoholskatt (öl) tas ut per liter med 1,47 kronor för varje volymprocent alkohol. För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Skatt enligt 3 § lagen om alkoholskatt (vin) tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,34 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,80 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,98 kronor, drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,20 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 45,17 kronor. För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Skatt enligt 4 § lagen om alkoholskatt (andra jästa drycker än vin eller öl) tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,34 kronor, drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,80 kronor, drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,98 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,20 kronor. För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Skatt enligt 5 § lagen om alkoholskatt (mellanklassprodukter) tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 27,20 kronor, och för drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 45,17 kronor. Skatt enligt 6 § lagen om alkoholskatt (andra skattepliktiga alkoholvaror än som anges i 2-5 §§ lagen om alkoholskatt) tas ut med 501,41 kronor per liter ren alkohol.