Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:193 · Visa register
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet
Departement: Riksgäldskontoret
Utfärdad: 1996-03-27
Ikraft: 1996-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:336
Upphävd: 1996-05-29
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1§ förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret. På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 15 april 1996 och tills vidare årlig ränta med 6,5 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.