Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:19 · Visa register
Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1996-01-11
Ikraft: 1998-01-01
1 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om begränsning av rätten att utföra regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland. 2 § Den som bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § döms till böter.