Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1311 · Visa register
Förordning (1996:1311) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering
Departement: Finansdepartementet S8
Utfärdad: 1996-12-05
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:863
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Regeringen fastställer enligt 2 § lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar, i fråga om skattskyldig för vilken enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1170) om ändring i lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar äldre föreskrifter skall gälla, skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 212 200 kronor vid 1998 års taxering. Av 2 § lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar framgår att skiktgränsen i andra fall är 209 100 kronor vid 1998 års taxering. Övergångsbestämmelser 2000:863 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1998 års taxering.