Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:361 · Visa register
Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1995-04-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1044
Ikraft: 1995-07-01
1 § Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer. Lag (1999:1044).