Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:157 · Visa register
Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1995-02-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:59
Ikraft: 1995-07-01
Tidsbegränsad: 1999-01-01
För ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa, som utses enligt 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall uppdraget för tid från och med den 1 juli 1995 avse en tid om ett år. För den som utses för tid från och med den 1 juli 1996 skall uppdraget avse en tid om ett år och sex månader och för den som utses för tid från och med den 1 januari 1998 skall uppdraget avse en tid om ett år. Förordning (1996:59).