Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1395 · Visa register
Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1995-12-15
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:533
Upphävd: 2008-09-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om Statens lantmäteriverk eller Centralnämnden för fastighetsdata efter utgången av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.