Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1292 · Visa register
Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1995-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:661
Ikraft: 1995-12-16
Tidsbegränsad: 2001-07-01
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Radio- och TV-verket till utgången av år 1995 inte skall meddela nya tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).