Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1185 · Visa register
Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1995-11-09
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft i förhållande till Furstendömet Liechtenstein den 1 december 1995, nämligen 1. lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 8 §, 2. lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 6 och 7 §§, 3. lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).