Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1646 · Visa register
Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet KE
Utfärdad: 1995-12-19
Omtryck: SFS 1998:1528
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1029
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:881
Upphävd: 2005-01-01
1 § Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar. Län Kommuner Skattesats, procent Stockholms Samtliga 18,93 Uppsala Samtliga 19,53 Södermanlands Samtliga 19,63 Östergötlands Samtliga 19,00 Jönköpings Samtliga 19,18 Kronobergs Samtliga 20,06 Kalmar Samtliga 20,41 Blekinge Samtliga 19,14 Skåne Samtliga 19,60 Hallands Samtliga 19,38 Västra Götalands Samtliga 19,74 Värmlands Samtliga 20,35 Örebro Samtliga 19,27 Västmanlands Samtliga 19,97 Dalarnas Samtliga 19,66 Gävleborgs Samtliga 19,25 Västernorrlands Samtliga 20,64 Jämtlands Samtliga 20,42 Västerbottens Samtliga 20,25 Norrbottens Samtliga 20,13 För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 18,29 procent. Förordning (1999:1029). 2 § Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar. Landsting Skattesats, procent Stockholms läns 9,88 Uppsala läns 9,28 Östergötlands läns 9,81 Jönköpings läns 9,63 Kronobergs läns 8,75 Kalmar läns 8,40 Blekinge läns 9,67 Skåne läns 9,21 Hallands läns 9,43 Västra Götalands läns 9,07 Värmlands läns 8,46 Örebro läns 9,54 Västmanlands läns 8,84 Dalarnas läns 9,15 Gävleborgs läns 9,56 Västernorrlands läns 8,17 Jämtlands läns 8,39 Västerbottens läns 8,56 Norrbottens läns 8,68 För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 10,52 procent. Förordning (1999:1029). Övergångsbestämmelser 1995:1646 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996. 2004:881 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1645) om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting samt förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2005.