Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:758 · Visa register
Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen
Departement: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1994-06-09
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:452
Upphävd: 2011-11-01
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ombildning av den institution som regleras i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar. 2 § Landshypoteksföreningarna skall gå upp i en av föreningarna bildad ekonomisk förening. Delägarna i landshypoteksföreningarna blir medlemmar i den ekonomiska föreningen. Landshypoteksföreningarna upplöses utan likvidation och deras tillgångar och skulder övertas av den ekonomiska föreningen. Ombildningen skall göras den dag regeringen bestämmer. 3 § Efter ombildningen skall den ekonomiska föreningen tillskjuta sin rörelse som apportegendom till ett av föreningen bildat kreditmarknadsbolag mot att föreningen erhåller samtliga aktier i bolaget. Sveriges allmänna hypoteksbank skall överlåta sin rörelse, utom obligationsskulden och övrig upplåning, till kreditmarknadsbolaget. Regeringen skall besluta om tidpunkt och villkor för överlåtelsen. 4 § I stället för 4 kap. lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag gäller för kreditmarknadsbolaget 10--13 §§ lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank. Övergångsbestämmelser 1994:758 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Bestämmelsen i 4 § upphör att gälla den 1 juli 1997.