Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:549 · Visa register
Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:968
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Regeringen föreskriver att prövningen enligt 3 § tredje stycket lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall göras av Skatteverket. Förordning (2003:968). Övergångsbestämmelser 1994:549 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter skall upphöra att gälla. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tiden före den 1 juli 1994.