Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1835 · Visa register
Lag (1994:1835) om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Tidsbegränsad: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:705
Upphävd: 1995-07-01
Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall inte anses som arbetstagare när de fullgör sådan praktik som ingår i ungdomsintroduktion.