Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1670 · Visa register
Förordning (1994:1670) om vissa santioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:154
Upphävd: 1996-02-27
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994. Undantag från förbuden 2 § Tillstånd enligt artiklarna 2--5, 7 och 9 i förordningen (EG) nr 2471/94 meddelas av regeringen. Gemensamma bestämmelser 3 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena den balken. 4 § Bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall finns i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde.