Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1545 · Visa register
Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-12-15
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:562
Upphävd: 1998-07-01
Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer i fråga om 1. ansökningsförfarandet, 2. beräkning av bostadskostnad, 3. beräkning av årsinkomst, 4. beräkning av förmögenhet samt avkastning därav, 5. ändrad folkbokföring, 6. utbetalning av bostadstillägg.