Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1495 · Visa register
Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1994-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:33
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:605
Upphävd: 2016-01-01
1 § Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas. 2 § Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Bilaga ---------------------------------------------------------------------- Myndighet Enskilda organ ---------------------------------------------------------------------- Affärsverket FFV Bofors AB Bofors Carl Gustav AB Celsius Invest AB Celsius Materialteknik AB FFV Aerotech AB Fuji Autotec AB Saab Bofors Dynamics AB Telub AB Åkers Krutbruk Protection AB Södra allmänna advokatbyrån Öberg & Heijne Advokatbyrå KB i Stockholm Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Ericksson & i Uppsala Häggqvist AB Allmänna advokatbyrån Jönköpings advokatbyrå KB i Jönköping Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Arne Bertman AB i Helsingborg Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Malmö i Malmö HB Allmänna advokatbyrån Advokaterna Nestrup, Elmgren & i Halmstad Lindgren HB Allmänna advokatbyrån Allmänna Advokatbyrån i Göteborg i Göteborg KB Allmänna advokatbyrån Carl-Gustav Nyman advokatbyrå i Borås AB Advokatfirman Hans Billeskans AB Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Örebro i Örebro AB Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Agneta Nyman AB i Falun Zedendahl & Co Advokatbyrå KB Allmänna advokatbyrån Advokat Eva Nordenskiöld AB i Gävle Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån Michael i Östersund Olofsson AB Allmänna advokatbyrån Kiruna Advokatbyrå AB i Kiruna Allmänna advokatbyrån Advokaterna Lundberg & Åkerlund i Luleå HB Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB första fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB andra fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB tredje fondstyrelsen Åkers Krutbruk Protection AB AMU-gruppen AMU-gruppen AB Banverket Infranord AB Vectura Consulting AB Bibelkommissionen Svenska Bibelsällskapet Boverket Svenskt Byggodkännande AB Byggnadsstyrelsen Civitas Holding AB Fastighetsaktiebolaget Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB Försvarsfastigheter Sverige AB Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Specialfastigheter Sverige AB Statliga Akademiska Hus AB Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB Statliga Akademiska Hus i Linköping AB Statliga Akademiska Hus i Luleå AB Statliga Akademiska Hus i Lund AB Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB Statliga Akademiska Hus i Umeå AB Statliga Akademiska Hus Uppsala AB Stenvalvet Fastighets AB Vasakronan AB Vasallen AB Chalmers Tekniska Högskola Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Domänverket AssiDomän AB AssiDomän Fastighetsförsäljning AB AssiDomän Skog & Trä AB Högskolan i Jönköping Stiftelsen Högskolan i Jönköping Lantmäteriet SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB Metria AB Luftfartsverket Swedavia AB Länsarbetsnämnderna i Arbetslöshetskassan Alfa Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län Migrationsverket Eqvator AB Myndigheten för utländska Sveriges export- och investeringsråd investeringar i Sverige Postverket Posten AB Nordea Bank Sverige AB (publ) Posten PIC AB Postfastigheter AB Statens Bakteriologiska CALAB laboratorium SBL Vaccin AB Statens fastighetsverk Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Statens hundskola Statens Hundskola -- Sveriges Hundcenter AB Statens järnvägar EuroMaint AB Inlandsbanan AB Jernhusen AB SJ AB Green Cargo AB TraffiCare AB Unigrid AB Statens maskinprovningar SMP Svensk Maskinprovning AB Statens provningsanstalt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi AB Fortum Distribution AB Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance Ringhals AB Svenska Kraftnät Gasturbiner AB Vattenfall AB Vattenfall Bohus-Dal AB Vattenfall Bränsle AB Vattenfall Data AB Vattenfall Fastigheter AB Vattenfall Mellansverige Energi AB Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB Vattenfall Norrbotten Energi AB Vattenfall Support AB Vattenfall Treasury AB Televerket Fastighets AB Telaris Svenska Kabel-TV AB Telefakta Svenska AB TeliaSonera AB Telia Data AB Telia MegaCom AB Telia Mobitel AB Telia Research AB Telia TeleRespons AB Teli Service AB TERACOM Svensk Rundradio AB Vägverket Svevia AB Svevia Fastighet och Maskin AB Vectura Consulting AB Förordning (2014:33).