Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1478 · Visa register
Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1994-11-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1253
Ikraft: 1995-01-01
En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad. Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt. Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (2000:1253) om straff för smuggling. Lag (2000:1253).