Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1406 · Visa register
Förordning (1994:1406) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1994-11-24
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1609
Upphävd: 1995-01-01
Regeringen fastställer enligt 2 a § lagen (1990:582) om koldioxidskatt skatten för bränslen och bränsleblandningar som avses i 1 § samma lag till följande belopp för år 1995. -------------------------------------------------------------------- Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp enligt tull- taxelagen (1987:1068) ur 27.01, ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen 852 kr per ton ur 27.10 eller ur 38.14 Fotogen, motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smörjoljor och smörjfetter som inte används för energialstring 980 kr per m/n3/ ur 27.11 Naturgas 724 kr per 1 000 m/n3/ ur 27.11 eller ur 38.23 Gasol som används för a) drift av motorfordon 51 öre per liter b) annat ändamål än drift av motorfordon 1 022 kr per ton ---------------------------------------------------------------------- För varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt tas skatt ut med 79 öre per liter.