Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1405 · Visa register
Förordning (1994:1405) om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1994-11-24
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1609
Upphävd: 1995-01-01
Regeringen fastställer enligt 16 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt skatten för bränslen som anges i bilaga 1 samma lag och för elektrisk kraft till följande belopp för år 1995. -------------------------------------------------------------------- Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp -------------------------------------------------------------------- ur 27.01, ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen 245 kr per ton ur 27.10 eller ur 38.14 Fotogen, motorbrännoljor och eldnings- oljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smöroljor och smörjfetter som inte används för energialstring 575 kr per m/3/ ur 27.11 Naturgas 186 kr per 1 000 m/3/ ur 27.11 eller ur 38.23 Gasol som används för a) drift av motorfordon 90 öre per liter b) annat ändamål än drift av motorfordon 112 kr per ton ------------------------------------------------------------------------- Skatten för elektrisk kraft tas ut per kilowattimme med a) 0 öre för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, b) 3,7 öre för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt, c) 6,8 öre för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt, d) 9 öre för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.