Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1313 · Visa register
Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1994-09-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1011
Ikraft: 1995-01-01
1 § Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter om avgifter vid sådan veterinär yrkesutövning som står under verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs 1. av en distriktsveterinär, eller 2. av en annan veterinär på grund av en föreskrift eller ett förordnande av en myndighet. 2 § har upphävts genom förordning (1995:1011). Övergångsbestämmelser 1994:1313 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 då veterinärtaxeförordningen (1975:539) skall upphöra att gälla. 1995:1011 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Särskild djursjukvårdsavgift skall inte betalas vid förrättningar som utförs av en distriktsveterinär efter utgången av juni 1995.