Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:115 · Visa register
Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1994-03-24
Ikraft: 1994-07-01
Tidsbegränsad: 1995-07-01
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1994/95. Varuslag Procentandel av basmängden Kol 26 Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/eldningsolja 1 och 2 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 20 procent av basmängden för respektive varuslag.