Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:5 · Visa register
Lag (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1993-01-07
Ikraft: 1993-02-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1230
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Vid tillämpning av lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt utgör statligt stöd till kreditinstitut skattepliktig intäkt av näringsverksamhet för kreditinstitutet om återbetalning kan komma i fråga endast enligt bestämmelserna om vinstutdelning i 12 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) eller 9 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618). Återbetalning av sådant stöd utgör avdragsgill kostnad för kreditinstitutet. Övergångsbestämmelser 1993:5 Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993 och tillämpas i fråga om stöd som lämnas efter den 18 december 1992.