Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1678 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1993-12-14
Ikraft: 1994-02-01
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1994 med två procent. Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1993 eller senare. Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.