Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1635 · Visa register
Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1993-12-16
Ikraft: 1994-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1104
Upphävd: 2015-01-01
Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 2 kap. 33 § och 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617).