Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1526 · Visa register
Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
Departement: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:258
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:552
Upphävd: 2002-07-01
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande 1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, 2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).