Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1486 · Visa register
Förordning (1993:1486) om godkännande av hovslagare
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1993-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:487
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1386
Upphävd: 2010-01-01
1 § Hovslagare får godkännas enligt denna förordning. Frågor om godkännande prövas av Statens jordbruksverk. Förordning (2007:487). 2 § För att bli godkänd skall en hovslagare ha den utbildning eller kunskap i övrigt som Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2007:487). 3 § Ansökan om godkännande görs hos Jordbruksverket. För prövning av ansökan skall sökanden betala en avgift. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2007:487). 4 § Hos Jordbruksverket skall det föras en förteckning över godkända hovslagare. Förordning (2003:1128). 5 § Har en godkänd hovslagare visat grov oskicklighet vid utövningen av hovslageri eller annars visat sig uppenbart olämplig som hovslagare får Jordbruksverket upphäva godkännandet. Förordning (2007:487). 6 § Bestämmelser om överklagande av beslut som har meddelats med stöd av denna förordning finns i djurskyddslagen (1988:534). Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2007:487).