Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1631 · Visa register
Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1993-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1229
Ikraft: 1994-04-01
1 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) om tillstånd att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Om det inte krävs tillstånd för att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, tas avgift ut för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 20 § ordningslagen att använda pyrotekniska varor vid sammankomsten eller tillställningen. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för tillstånd till avgiftsklass 1. allmän sammankomst eller cirkusföreställning 1 2. offentlig tillställning 2 3. användande av pyrotekniska varor 2 Förordning (1994:1229). 2 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt vissa bestämmelser i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser tillämpas för tillstånd till avgiftsklass 1. användande av offentlig plats (3 kap. 1 § första stycket ordningslagen) 2 2. sprängning och skjutning med eldvapen (3 kap. 6 § första stycket ordningslagen) 3 3. skjutning utomhus med luft- eller fjädervapen (3 kap. 6 § andra stycket ordningslagen) 2 4. användande av skjutbana (3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen) 6 5. användande av skjutbana, när ansökan endast avser förlängning av tidigare tillstånd (3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen) 1 6. användande av pyrotekniska varor (3 kap. 7 § ordningslagen) 2 7. penninginsamling (enligt lokal föreskrift) 1 8. övriga fall (enligt lokal föreskrift) 2 Förordning (1994:1229). 3 § Om en ansökan om tillstånd till allmän sammankomst eller cirkusföreställning innefattar prövning även enligt 3 kap. ordningslagen (1993:1617) eller enligt lokala föreskrifter, som utfärdats med stöd av lagen, skall endast en avgift tas ut, varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Övergångsbestämmelser 1993:1631 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994, då förordningen (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster och förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) skall upphöra att gälla.