Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:76 · Visa register
Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1992-02-20
Ikraft: 1992-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:590
Upphävd: 2001-10-01
Datainspektionen får lämna sådant medgivande till utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som avses i 9 § lagen (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess.