Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:609 · Visa register
Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdsregister
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1992-06-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:173
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:62
Upphävd: 2002-04-01
1 § När den centrala valmyndigheten eller en skattemyndighet efter särskild begäran lämnar ut utdrag ur röstlängdsregister enligt vallagen (1997:157) får myndigheten ta ut en avgift med 25 kronor för varje sida, dock lägst 50 kronor. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (1997:173). 2 § Avgift tas inte ut för ett särskilt utdrag över röstberättigade om det beställs - inför ett ordinarie val, - hos Riksskatteverket inom tid som verket fastställer, - av ett politiskt parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och - i ett exemplar till en adressat per län och parti. Detta gäller även om utdraget har kompletterats med adressuppgifter. Förordning (1997:173).