Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:395 · Visa register
Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1992-05-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:456
Ikraft: 1992-06-15
Inledande bestämmelser 1 § I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. Förordning (2019:1013). 2 § I förordningen avses med - reguljär utbildning: utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, och - ordinarie elever: elever i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:456). 3 § Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning. 4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning). Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning. Betyg 5 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för jämförbar reguljär utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning om 1. uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och 2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom den jämförbara reguljära utbildningen. Förordning (2020:456). 6 § Har upphävts genom förordning (2011:312). Övergångsbestämmelser 2011:312 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med utbildning i svenska för invandrare.