Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:261 · Visa register
Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1992-04-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:1149
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1631
Upphävd: 1994-04-01
Avgift tas ut för prövning av ansökan som sägs i 5 § lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Om en ansökan innefattar prövning även enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller enligt en med stöd därav utfärdad lokal ordningsstadga, skall endast en avgift tas ut, varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:1149).