Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1196 · Visa register
Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1353
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1993-03-01
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Mexiko undertecknade den 21 september 1992 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på spanska och engelska. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Den spanska texten skall kungöras genom publicering i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). 2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. 3 § Har upphävts genom lag (2011:1353).