Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1333 · Visa register
/r1/ Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-10-03
Övrigt: Bilagorna ej med här.
Ikraft: 1991-12-01
Den konvention mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet som har undertecknats den 9 februari 1988 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet. Texterna till konventionen och tillämpningsöverenskommelsen är intagna som */k/ bilagorna 1 och 2 */-k/ till denna förordning. Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 27 i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.