Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1149 · Visa register
Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1991-06-27
Ikraft: 1991-10-01
1 § En landstingskommun skall när den fastställer sin skattesats för år 1992 sänka skattesatsen med ett belopp som motsvarar det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade. En kommun som ingår i en landstingskommun får när den fastställer sin skattesats för år 1992 höja skattesatsen med ett belopp som motsvarar högst landstingskommunens sänkning av skattesatsen enligt första stycket. 2 § Det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av det ändrade huvudmannaskapet innebär att landstingskommunerna för år 1992 skall sänka skattesatserna med följande belopp. ___________________________________________________________________ Landstingskommun Krona per skattekrona ___________________________________________________________________ Stockholms län 1,80 Uppsala län 2,20 Södermanlands län 2,40 Östergötlands län 1,85 Jönköpings län 2,00 Kronobergs län 2,75 Kalmar län 2,70 Blekinge län 1,95 Kristianstads län 2,30 Malmöhus län 2,45 Hallands län 2,05 Göteborgs och Bohus län 2,25 Älvsborgs län 2,85 Skaraborgs län 2,70 Värmlands län 3,05 Örebro län 2,20 Västmanlands län 2,90 Kopparbergs län 2,25 Gävleborgs län 2,00 Västernorrlands län 3,05 Jämtlands län 2,55 Västerbottens län 2,65 Norrbottens län 3,20