Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1096 · Visa register
Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1991-06-20
Ikraft: 1991-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:15
Upphävd: 2019-04-01
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut föreskrivit om statens energiverk, statens industriverk eller styrelsen för teknisk utveckling i stället skall avse närings- och teknikutvecklingsverket.