Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:100 · Visa register
Cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-01-17
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:127
Upphävd: 2009-05-01
Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt bifogade tabeller /n1/ för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1990 års utgång. //n1// Tabellerna finns inte med här.