Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:561 · Visa register
Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1845
Ikraft: 1990-07-01
1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649). Förordning (2010:1845). 2 § Har upphävts genom förordning (2010:1845). 3 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).