Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:228 · Visa register
Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1989-05-18
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:562
Upphävd: 1998-07-01
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter om ersättning som behövs för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.