Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:251 · Visa register
Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1988-04-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:19
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:982
Upphävd: 2014-01-01
Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Inledande bestämmelse 1 § Av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur framgår, att framställning från en domstol om delgivning i en annan konventionsstat än Danmark, Finland eller Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga till dessa föreskrifter. Blanketter m. m. 2 § De blanketter som skall användas för delgivningsframställningar är Dv 816 A och B (engelsk text), Dv 817 A och B (fransk text), eller Dv 814 A och B (tysk text). Blanketterna rekvireras från domstolsverket, blankettsektionen, 551 81 Jönköping. 3 § Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Såväl framställningen (med sammanfattning) som delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar. Av konventionen framgår, att de uppgifter som skall lämnas på blanketterna får avfattas på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska. I regel bör något av de båda sistnämnda språken användas. Delgivningsförfarandet 4 § I delgivningsframställningen skall anges på vilket sätt delgivningen önskas verkställd. På blanketten anges tre olika möjligheter, nämligen 1. delgivning i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall, 2. delgivning på särskilt sätt enligt den begärande domstolens krav eller önskemål i det enskilda fallet, 3. överlämnande på formlöst sätt. Om personlig delgivning önskas, skall alternativ 2 användas. Därvid skall anges att delgivning skall ske med den sökte personligen genom stämningsman eller annan behörig person. Alternativ 3 bör användas endast när formell delgivning inte erfordras. Översättning 5 § Om framställningen avser delgivning enligt 4 § första stycket 1 eller 2, krävs i vissa fall att handlingen avfattas på eller översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den anmodade staten. I vilka fall sådan översättning krävs framgår av bilagan till dessa föreskrifter. 6 § Den ansökande domstolen skall ombesörja översättning av delgivningshandlingen i de fall där så erfordras. Upplysningar om auktoriserade translatorer lämnas av Kammarkollegiet. Något krav på bestyrkande av översättningen genom något officiellt organ är inte uppställt i konventionen. Föreskrifter (1997:19). Framställning från annan myndighet än domstol 7 § Om en annan statlig myndighet än domstol vänt sig till utrikesdepartementet för bistånd med delgivning i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur och därvid upplysts om att delgivningsframställningen kan riktas direkt till centralorganet i den anmodade staten, tillämpas föreskrifterna i 1--6 §§ på motsvarande sätt. Ytterligare upplysningar 8 § Ytterligare upplysningar om tillämpningen av 1965 års Haagkonvention om delgivning lämnas av Utrikesdepartementet, enheten för internationell rättshjälp (Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. 08/405 1000). Föreskrifter (1997:19). Bilaga ________________________________________________________________________ Stat Centralorgan Krav på översättning av delgivnings- handlingar m.m. ____________________________________________________________________________ Amerikas Förenta U.S. Department of Justice engelska Stater med Civil Division District Office of Foreign of Columbia, (adr.: 10th and Constitution Guam, Avenue, N.W., Washington, Litigation D.C. 20004, USA) Jungfruöarna och Puerto Rico Antigua och Barbuda The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda (adr.: St. John's, Antigua) Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Bridgetown, Barbados) Belgien Le Ministère de la Justice, Ad- franska ministration de la Législation (adr.: Place Poelaert 4, 1000 Bryssel, Belgien) Botswana The Minister of State in the engelska Office of the President of the Republic of Botswana (adr.: Gaborone, Botswana) Canada Alberta Attorney-General for Alberta, Att: Executive Director - Court Services (adr.: 9833-109th Street, Edmonton, Alberta, Canada T5K 2E8) Brittiska Columbia Ministry of the Attorney- General for British Columbia, Office of the Deputy Minister (adr.: Fifth Floor, 910 Govern- ment Street, Victoria, British Columbia, Canada V8V 1X4) Manitoba Attorney-General for Manitoba, c/o Director - Civil Legal Services (adr.: Woodsworth Building, 6th floor, 405 Broadway, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 0V8) New Brunswick Attorney-General for New Brunswick (adr.: P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5H1) Newfoundland Department of Justice (adr.: Confederation Building, St. John's, Newfoundland, Canada A1C 5T7) Nova Scotia Attorney-General of Nova Scotia, Legal Services Division (adr.: P.O. Box 7, Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2L6) Ontario Ministry of the Attorney- General, Crown Law Office Civil, (adr.: 8th floor, 720 Bay Street, Toronto, On M5G 2K1, Canada Prince Edward Island Attorney-General of Prince Edward Island, Office of the Deputy Minister (adr.: P.O. Box 2000, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada C1A 7N8) Québec Ministère de la Justice du franska Québec, a/s Le service juridique (adr.: 1200 route de L'Église, 5ème étage, Ste-Foy, Québec, Canada G1V 4M1) Saskatchewan Minister of Justice for Saskatchewan, Att. of Director of Sheriff Services (adr.: 1874 Scarth St., 10th floor, Regina, Saskatchewan, Canada S4P 3V7) Yukon Director of Court Services (adr.: Department of Justice, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Canada Y1A 2C6) Northwest Territories Deputy Minister of Justice, Government of the North- west Territories (adr.: Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories, Canada X1A 2L9) Cypern The Ministry of Justice of the Republic of Cyprus (adr.: Nicosia, Cypern) Egypten Le Ministère de la Justice arabiska, engels- (adr.: Kairo, Arabrepubliken ka eller franska Egypten) Estland Justiitsministeerium (adr.: Suur-Karja 19 EE-0100 Tallinn, Estland) Frankrike Le Ministère de la Justice, Ser- franska vice Civil de l'Entraide Judici- aire Internationale (adr.: 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) Grekland Department of Administrative grekiska and Judicial Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Helle- nic Republic (adr.: Zalokosta 1, 10671 Athen, Grekland) Irland The Master of the High Court engelska (adr.: Morgan Place, Dublin 7, Irland) Israel The Director of Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel) Italien Ufficio unico degli ufficiali italienska giudiziari presso la corte d'ap- pello di Roma (adr.: Via Carlo Poma 5, 00195 Rom, Italien) Japan Minister for Foreign Affairs japanska (adr.: Kasumigaseki, Chiyoda- ku, Tokyo, Japan) Kina Bureau of International Judicial Assistance, Ministry of Justice (adr.: 26, Nanheyan Chaowai, Chaoyang District, Beijing P.C. 100020 Folkrepubliken Kina) Lettland Ministry of Justice (adr.: Brivibas Bulvaris 36, LV-1536 Riga, Lettland) Luxemburg Le Parquet Général près la Cour franska eller Supérieure de Justice tyska (adr.: Luxemburg) Malawi High Court of Malawi The Registrar (adr.: Private bag 15, Lilongwe, Malawi) Nederländerna Le Procureur du Roi près le Tribunal d'arrondissement de la Haye (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag, Nederländerna) Aruba Head, Central Office for General Legal Affairs (adr.: L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba) Pakistan The Solicitor, Ministry of Law and Justice (adr.: Block S and R. Pak. Sect. Islamabad, Pakistan) Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego (adr.: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, Polen) Portugal La Direction Général des Servi- ces Judiciaires du Ministère de la Justice (adr.: Lissabon, Portugal) Schweiz Federal Justice and Police Dept in Bern (adr.: 3003 Bern, Schweiz) Appenzell Kantonsgericht Appenzell A.Rh., tyska Ausserrhoden (adr.: 9043 Trogen) Appenzell Kantonsgericht Appenzell I.Rh., tyska Innerrhoden (adr.: 9050 Appenzell) Aargau Obergericht des Kantons Aargau tyska (adr.: 5000 Aargau) Basel- Landschaft Obergericht des Kantons Basel- tyska Landschaft (adr.: 4410 Liestal) Basel-Stadt Appellationsgericht Basel-Stadt tyska (adr.: 4054 Basel) Bern Justizdirektion des kantons Bern tyska eller (adr.: 3011 Bern) franska Fribourg Tribunal cantonal franska eller (adr.: 1700 Fribourg) tyska Genève Parquet du Procureur général franska (adr.: 1211 Genève 3) Glarus Obergericht des Kantons Glarus tyska (adr.: 8750 Glarus) Graubünden Justiz-, Polizei- und Sanitäts- tyska departement (adr.: Graubünden, 7001 Chur) Jura Département de la Justice franska (adr.: 2800 Delémont) Luzern Obergericht des Kantons Luzern tyska (adr.: 6002 Luzern) Neuchâtel Département de Justice franska (adr.: 2001 Neuchâtel) Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden tyska (adr.: 6370 Stans) Obwalden Kantonsgericht des Kantons tyska Obwalden (adr.: 6060 Sarnen) St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen tyska (adr.: 9001 St. Gallen) Schaffhausen Obergericht des Kantons tyska Schaffhausen (adr.: 8201 Schaffhausen) Schwyz Kantonsgericht Schwyz tyska (adr.: 6430 Schwyz) Solothurn Obergericht des Kantons tyska Solothurn (adr.: 4500 Solothurn) Tessin Tribunale di appello italienska (adr.: 6901 Lugano) Thurgau Obergericht des Kantons Thurgau tyska (adr.: 8500 Frauenfeld) Uri Gerichtskanzlei Uri tyska (adr.: 6460 Altdorf) Valais Tribunal cantonal franska eller (adr.: 1950 Sion) tyska Vaud Tribunal cantonal franska (adr.: 1004 Lausanne) Zug Obergericht des Kantons Zug, tyska Rechtshilfe (adr.: 6300 Zug) Zürich Obergericht des Kantons Zürich, tyska Rechtshilfe (adr.: 8023 Zürich) Seychellerna The Registrar, Supreme Court (adr.: Victoria, Mahé, Seychel- lerna) Slovakien Ministry of Justice slovakiska Department of International Law (adr.: Zupne Namesti 13, 813 11 Bratislava, Slovakiska Republiken) Spanien Secretaría General Técnica, spanska Sub-dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia (adr.: San Bernardo 45, 280 15 Madrid) Storbritannien och engelska Nordirland jämte vissa områden för vilkas internatio- nella förbindelser Storbritannien an- svarar: England och The Senior Master of the Supreme Wales Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC 2 A 2LL , Storbritannien) Skottland The Crown Agent for Scotland (adr.: 5/7 Regent Road, Crown Office, Edinburgh EH7 5BL, Skottland) Nordirland The Master (Queen's Bench and Appeals) (adr.: Royal Courts of Justice, Belfast 1, Nordirland) Anguilla The Registrar of the Supreme Court of Anguilla (adr.: Anguilla) Bermuda The Registrar of the Supreme Court (adr.: Bermuda) Caymanöarna Clerk of the Courts (adr.: Grand Cayman, Caymanöarna) Central- and The Registrar of the High Court, Southern (adr.: Honiara, Islands Brittiska Salomonöarna) Falklandsöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: Stanley, Falklandsöarna) Gibraltar The Registrar of the Supreme Court (adr.: Gibraltar) Guernsey The Bailiff (adr.: Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands, Storbritannien) Hongkong The Chief Secretary of Hong Kong (adr.: Central Government Offi- ces, Hongkong) Isle of Man The First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man, Storbritannien) Jersey The Attorney-General (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien) Jungfruöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: British Virgin Islands, Brittiska Jungfruöarna) Montserrat The Registrar of the High Court (adr.: Montserrat) Pitcairn The Governor and Commander- in-Chief (adr.: Pitcairn) S:t Helena The Supreme Court (adr.: S:t Helena) Turks- och The Registrar of the Supreme Caicosöarna Court (adr.: Turks- och Caicosöarna) Tjeckiska republiken Ministry of Justice, Minister- tjeckiska stvo spravedlnosti (adr.: Vysehradska 16, 128 10 Prag 2, Tjeckiska republiken) Turkiet La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (adr.: Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara, Turkiet) Tyskland tyska av auktori- Baden- serad översättare Württemberg Justizministerium Baden-Württemberg (adr.: Schillerplatz 4, D-70173 Stuttgart) Bayern Bayerisches Staatsministeri- um der Justiz, Justizpalast (adr.: Prielmayerstrasse 7 D-80335 München) Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin (adr.: Salzburger Strasse 21-25 D-10825 Berlin) Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107 D-14460 Potsdam) Bremen Der Präsident des Landgerichts (adr.: Domsheide 16, D-28195 Bremen) Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1, D-20335 Hamburg) Hessen Hessisches Ministerium der Justiz (adr.: Luisenstrasse 13 D-65185 Wiesbaden) Mecklenburg- Ministerium für Justiz, Vorpommern Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14, D-19053 Schwerin) Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium (adr.: Am Waterlooplatz 1, D-30169 Hannover) Nordrhein- Präsident des Oberlandes- Westfalen gerichts Düsseldorf (adr.: Cecilienallee 3, D-40474 Düsseldorf) Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3, D-55116 Mainz) Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes (adr.: Zähringerstrasse 12, D-66119 Saarbrücken) Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Justiz (adr.: Archivstrasse 1 D-01097 Dresden) Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6, D-39116 Magdeburg) Schleswig- Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (adr.: Lorentzendamm 35, D-24103 Kiel) Thüringen Thüringer Justizministerium (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8, D-99094 Erfurt) Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores spanska Dirección de Servicio Consular Nacional (adr.: Esquina de Principal frente a la Plaza Bolivar, Caracas, Venezuela) Föreskrifter (1997:19).