Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:204 · Visa register
/r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1988-04-21
Ikraft: 1988-06-01
Tidsbegränsad: 1988-12-01
Regeringen föreskriver att arbetstagare som den 30 juni 1988 innehar tjänst vid bostadsstyrelsen eller statens planverk får från och med den 1 juli 1988 tills vidare, dock längst till och med den 30 november 1988, förena denna tjänst med en tjänst vid plan- och bostadsverket. Vid sådan tjänsteförening är arbetstagaren utan särskilt beslut tjänstledig från den först nämnda tjänsten.