Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1461 · Visa register
Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1988-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1332
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
1 § Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1332). Övergångsbestämmelser 1988:1461 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.