Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:26 · Visa register
Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1987-01-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1254
Ikraft: 1987-03-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m. Förordning (2005:19). Utbildning 2 § Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2014:1254). Utrustning 3 § Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken. Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform. Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten. Förordning (2014:1254). 4 § Har upphävts genom förordning (2005:19). Övergångsbestämmelser 2005:19 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. 2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.