Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1021 · Visa register
Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1987-10-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:792
Ikraft: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:982
Upphävd: 2011-10-01
Kungörelse i ortstidning enligt 16 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ske i tidning på ort, där någon av makarna är folkbokförd. Avser kungörelsen gåva och är makarna folkbokförda på olika orter, skall kungörelse ske i tidning på den ort där givaren är folkbokförd. Förordning (1991:792). Övergångsbestämmelser 2011:982 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.