Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:99 · Visa register
Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1986-03-06
Ikraft: 1986-04-01
Tidsbegränsad: 1995-01-01
1 § Med avvikelse från vad som föreskrivs i 29, 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) får försöksverksamhet enligt denna lag bedrivas i de kommuner som framgår av bilagan. Lag (1991:1594). 2 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har samma befogenheter som enligt 29, 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) tillkommer länsstyrelsen. Om en sådan nämnd beslutar om omhändertagande av djur, skall nämnden tillämpa 34 § djurskyddslagen. Lag (1991:1594). 3 § En kommunal nämnds beslut enligt 2 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (1991:1594). 4 § En kommunal nämnds beslut enligt 2 § får överklagas hos länsstyrelsen. Lag (1991:1594). Bilaga Kommuner Haninge Vänersborgs Huddinge Åmåls Järfälla Askersunds Nacka Degerfors Nynäshamns Hallsbergs Stockholms Hällefors Södertälje Karlskoga Tyresö Kumla Upplands-Väsby Laxå Gnosjö Lindesbergs Tingsryds Ljusnarsbergs Helsingborgs Nora Kävlinge Örebro Malmö Skinnskattebergs Varbergs Ludvika Göteborgs Hudiksvalls Ale Sandvikens Borås Bräcke Tranemo Lag (1991:1594).