Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:99 · Visa register
Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1986-03-06
Ikraft: 1986-04-01
Tidsbegränsad: 1995-01-01
1 § Med avvikelse från vad som föreskrivs i 29, 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) får försöksverksamhet enligt denna lag bedrivas i de kommuner som framgår av bilagan. Lag (1991:1594). 2 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har samma befogenheter som enligt 29, 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) tillkommer länsstyrelsen. Om en sådan nämnd beslutar om omhändertagande av djur, skall nämnden tillämpa 34 § djurskyddslagen. Lag (1991:1594). 3 § En kommunal nämnds beslut enligt 2 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (1991:1594). 4 § En kommunal nämnds beslut enligt 2 § får överklagas hos länsstyrelsen. Lag (1991:1594). Bilaga Kommuner Haninge Vänersborgs Huddinge Åmåls Järfälla Askersunds Nacka Degerfors Nynäshamns Hallsbergs Stockholms Hällefors Södertälje Karlskoga Tyresö Kumla Upplands-Väsby Laxå Gnosjö Lindesbergs Tingsryds Ljusnarsbergs Helsingborgs Nora Kävlinge Örebro Malmö Skinnskattebergs Varbergs Ludvika Göteborgs Hudiksvalls Ale Sandvikens Borås Bräcke Tranemo Lag (1991:1594).