Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:179 · Visa register
Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1986-04-03
Ikraft: 1986-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:982
Upphävd: 2014-01-01
Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål trädde i kraft den 1 mars 1986. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål som avser delgivning, bevisupptagning och överförande av lagföring. Om en domstol eller en åklagare vid handläggningen av ett brottmål önskar biträde från Ungern enligt överenskommelsen kan föreskrifterna i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas. Överenskommelsen med Ungern innehåller dock inga bestämmelser om förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare skall enligt överenskommelsen en framställning om delgivning, utöver vad som anges i kungörelsen (1933:618) angående biträde av utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det brott som framställningen avser samt tid och plats för brottet.